KODEKS PONAŠANJA

je skup uputa, savjeta i pravila kako bismo sebe, a samim time i Klub, predstavljali u najboljem sjetlu.

Ovim kodeksom utvrđuju se načela ponašanja igrača, trenera, roditelja i drugih članova NK NURa. Ovaj kodeks ima za cilj promoviranje osnovnih elemenata izgradnje karaktera i sportske etike koji se sadržavaju u konceptu sportskog ponašanja u ključnim principima: povjerenje, poštovanje, odgovornost, transparentnost, pravednost, briga i socijalizacija, te da se najveći rezultati sporta mogu ostvariti kada se ponašanje, treninzi i natjecanja odražavaju u skladu s ovim načelima.

NK NUR (u daljem tekstu: Klub) mjesto je nulte tolerancije nasilja, mobinga i diskriminacije po bilo kojoj osnovi (rasnoj, spolnoj, vjerskoj, sportskim sposobnostima …). Ovim kodeksom utvrđuju se pravila ponašanja igrača, trenera, roditelja i drugih članova Kluba, u pogledu ostvarivanja osnovnih programskih ciljeva i djelatnosti Kluba određenih Statutom Kluba, te poštivanja odnosno izvršavanja njihovih prava, obaveza, odgovornosti i dužnosti koji proizlaze iz zakona i drugih relevantnih akata koji uređuju područje sporta.

Pravila ponašanja

Nogometaši članovi Kluba dužni su pridržavati se pravila iz kodeksa ponašanja našeg Kluba u svim prilikama i za sve vrijeme članstva, a to podrazumijeva:
1. U svakoj prilici govoriti pozitivno o Klubu.
2. Prisustvovati događajima od javnog interesa na koje su pozvani i na taj način promovirati i Klub i sebe osobno kao igrača.
3. Izbjegavati sve skupove ekscesnog sadržaja.
4. Izbjegavati druženje s osobama nekulturnog i nasilnog ponašanja.
5. Izbjegavati sukobe na treningu i natjecanjima, a i sukobe van toga smanjiti na najmanju moguću mjeru te ih rješavati na civiliziran način i u okviru struktura Kluba.

U cilju postizanja što boljih rezultata i promoviranja Kluba igrači su dužni:
1. Redovito provjeravati raspored treninga za svoju ekipu.
2. Dolaziti na treninge redovito, 10-15 minuta prije zakazanog početka treninga – početak treninga podrazumijeva početak zagrijavanja ili druge vrste, oblika
treniranja.
3. Dolaziti na službene utakmice najkasnije 1 sat prije početka utakmice.
4. Dolaziti na dogovoreno vrijeme na svako najavljeno druženje, natjecanje ili drugo klupsko okupljanje.
5. Biti fizički i mentalno spremni za trening te prije treninga razmisliti o sadržaju i eventualnim izmjenama s prošlog treninga.
6. Svaki izostanak, kašnjenje ili raniji odlazak bilo na trening, natjecanje ili drugu vrstu druženja najaviti i opravdati treneru.
7. Na treningu biti u opremi Kluba, sukladno rasporedu i opremi.
8. Nositi adekvatnu obuću za trening (tenisice, kopačke, kostobrani…), sukladno najavljenom rasporedu treninga.
9. Na trening doći energetski i hidracijski pripremljeni.
10. Konzumacija hrane za vrijeme bilo koje vrste trenažnog procesa nije dozvoljena.
11. Brinuti o zaduženoj klupskoj opremi, čuvati ju i održavati.
12. Prijaviti svaki nestanak/gubitak dijela opreme ili opreme u cijelosti treneru ili kapetanu ekipe, koji će u dogovoru s tajnikom Kluba pronaći primjerenu
nadomjesnu opremu i odrediti način kompenzacije izgubljene opreme.
13. Čuvati sportske rekvizite (lopte, kapice, ljestve, čunjev,prepone…) te pomagala koji su u vlasništvu Kluba te pomagati u njihovom pospremanju i skladištenju.
14. Ostati na treningu cijelo vrijeme trajanja treninga, izuzetak su opravdani razlozi kasnijeg dolaska/ranijeg odlaska, koji su na vrijeme najavljeni treneru, a odnose se
na školske ili neke druge obveze.
15. Ne pričati međusobno za vrijeme trajanja treninga, nego se koncentrirati na vježbe koje trener pokazuje/uvježbava te pute koje daje.
16. Primijeniti savjete trenera u najkraćem mogućem roku.
17. Poštovati, slušati i izvršavati sve zadatke koje dobije od članova stručnog tima ekipe ili Kluba u skladu s odredbama Statuta.
18. Znati da trening traje dok trener ne označi kraj treninga, a ne do vremena određenog rasporedom, pa je potrebno predvidjeti moguće odstupanje od 15-ak
minuta.
19. Znati da trening počinje ulaskom u sportski objekt, a završava izlaskom iz sportskog objekta.
20. Ne koristiti mobitel za vrijeme trajanja treninga ili natjecanja, osim za hitne i opravdane slučajeve uz prethodnu najavu treneru. U slučaju nepoštivanja ove
stavke, trener ima pravo privremeno oduzeti uređaj (do kraja trajanja treninga, utakmice).
21. Ne nositi privatne stvari na teren (nakit, igračke, mobiteli, fotoaparati,..) za vrijeme treninga ili natjecanja.
22. Pomagati ostalim igračima iz ekipe u uvježbavanju programa davanjem dobronamjernih savjeta.
23. Poštivati dogovor i upute trenera što se tiče potrebne opreme, kako za treninge tako i za natjecanja (kostobrani,kopačke…).
24. Izbjegavati nošenje nakita jer to nije i ne smije biti dio opreme sportaša.
25. Pridržavati se osnovnih pravila bontona i uvijek koristiti četiri čarobne riječi: hvala, molim, izvoli, oprosti.
26. Pozdravljati trenere i druge članove Kluba koji obavljaju neku dužnost u Klubu kao i zaposlenike sportskog objekta ili druge roditelje.
27. 26.Izbjegavati komunikaciju i ponašanje koje može dovesti do bilo kakvog sukoba – ne ogovarati ostale igrače iz ekipe ili službene osobe Kluba. Ukoliko postoji
problem unutar ekipe o tome izvijestiti kapetana ekipe ili trenera koji će poduzeti korake ka njegovom rješavanju.
28. Problemi unutar ekipe prvo se rješavaju zajedno s trenerom, a tek potom, ukoliko problem i dalje postoji, u rješavanje se uključuje sportski direktor ili druga
službena osoba Kluba.
29. Pred osobama van Kluba ne raspravljati o klupskim problemima ili problemima unutar ekipe – mjesto za takve rasprave je garderoba ili sastanak, a ne hodnik ili
elektronski mediji poput društvenih mreža i slično.
30. Spriječiti sve potencijalno incidentne situacije koje mogu izazvati ozljede, bolesti.
31. Odazvati se obvezatnom liječničkom pregledu, prema protokolu i dinamici sportske ambulante ZSS te podmiriti troškove.
32. Obvezatno prisustvovati predavanjima iz područja zdravstvenog prosvjećivanja i sporta u organizaciji ZNS-a ili Kluba.
33. Obavezno pristupiti najavljenom testiranju tehničkih elemenata i motoričkih sposobnosti, aerobnih i anaerobnih sposobnosti, antropometrijskih
elemenata, prema dinamici testiranja koju odredi Klub ili ZNS.
34. Provoditi sve upute vezane za zdravstvenu problematiku – nakon ozljede i/ili bolesti, bez obzira gdje se dogodila (na treningu ili u slobodno vrijeme), javiti se
klupskom liječniku, predati medicinsku dokumentaciju i detaljno se pridržavati dobivenih uputa za liječenje/rehabilitaciju, kako bi se što prije vratili u trenažni
proces.
35. Provoditi sve upute za kondicijsku pripremu tijekom ljetnih školskih praznika, dobivene od trenera.
36. Na natjecanjima biti jednoobrazni, sukladno preporuci trenera i raspoloživoj opremi.
37. Poštivati zabranu pušenja i konzumacije alkohola u klupskoj opremi, na klupskim putovanjima i druženjima, za vrijeme nekog sportskog dogaĎanja ili u blizini
sportskog kompleksa – sportaš je ogledalo Kluba i vrijednosti koje Klub propagira.
38. Zabranjeno je dolaziti u klub u alkoholiziranom stanju.
39. U javnom životu ponašati se civilizirano i u skladu sa sportskom etikom (zabranjeno konzumiranje alkohola, duhana i droga).
40. Imati korektan odnos prema suparničkim igračima i ostalim osobama, sucima, navijačima, klupskoj Upravi.
41. Poštivati ostale igrače iz Kluba, bez obzira na njihovo nogometno znanje, vjersku ili rasnu pripadnost, spol i sl.
42. Graditi prijateljstva s drugim igračima iz ekipe i biti podrška jedni drugima, osobito u slučajevima pogreške ili pada, jer cijeli tim je jak upravo onoliko koliko
je jak njegov najslabiji član.
43. Ponašati se civilizirano na putovanjima u zajedničkom prijevozu ili drugim sredstvima prijevoza i u skladu s pravilima koje će odrediti trener i voĎa puta.
44. Svojim ponašanjem, trudom i načinom života biti za primjer ostalima, kako unutar ekipe ili kluba, tako i izvan toga.
45. Prihvaćati poraz s dostojanstvom.
46. Biti uzoran član zajednice.

Glavni trener Kluba nadzire, koordinira i odgovoran je za rad svih ostalih trenera po ekipama (glavnih i pomoćnih). U cilju postizanja što boljih rezultata i promoviranja Kluba svaki trener je dužan:
1. Ponašati se sukladno svim odredbama ovog kodeksa koji su primjenjivi u konkretnoj situaciji.
2. Broj treninga te termine i plan treninga prilagoditi ciljevima treninga, odnosno natjecanju, a sukladno svim pravilima struke, odredbama Ugovora o radu, odlukama
Izvršnog odbora Kluba ili drugih akata Kluba te u koordinaciji sa sportskim direktorom.
3. Dostaviti na vrijeme planove rada, uključujući treninge i natjecanja sportskom direktoru, predsjedniku Kluba odnosno Izvršnom odboru Kluba, sukladno unaprijed
definiranoj dinamici.
4. Dostaviti na vrijeme izvještaje o obavljenim treninzima, pripremama za natjecanja i natjecanjima sportskom direktoru, predsjedniku Kluba odnosno Izvršnom odboru Kluba, sukladno unaprijed definiranoj dinamici.
5. Aktivno pratiti i biti u tijeku sa svim promjenama koje za sezonu donosi ZNS, a odnose se na tehničke elemente i razine složenosti, kako bi program koji slaže bio
prihvatljiv i primjereno ocijenjen za odgovarajuću kategoriju.
6. Aktivno pratiti rad ZNS-a u cilju unapreĎivanja nivoa vlastitog znanja i kvalitete rada struke u Klubu.
7. Izvršavati dogovorene obveze prema utvrĎenom planu i programu.
8. Dolaziti na treninge redovito, 20-tak minuta prije zakazanog početka treninga.
9. Biti u odgovarajućoj opremi Kluba na treningu i natjecanju.
10. Obavezno spriječiti sve potencijalno incidentne, odnosno ekscesne situacije unutar ekipe ili Kluba, kako na treninzima tako i na natjecanjima, putovanjima ili drugoj vrsti druženja.
11. Poticati toleranciju i prihvaćanje različitosti te na vrijeme sankcionirati diskriminaciju ili mobbing, bilo na rasnoj, vjerskoj, spolnoj ili drugoj osnovi.
12. Za rješavanje eventualnih problema prvo kontaktirati sportskog direktora , a onda Izvršni odbor Kluba.
13. Voditi evidenciju prisutnosti igrača na treningu te istu na zahtjev dostaviti sportskom direktoru ili rukovodstvu Kluba.
14. U roku od dva dana obavijestiti sportskog direktora, tajnika, i/ili drugu službenu osobu Kluba, elektronskom poštom ili na drugi prikladan način, o svakom novom igraču koji pristupi treningu, kako bi se isti mogao upisati u Klub.
15. U roku od dva dana obavijestiti tajnika, sportskog direktora i/ili drugu službenu osobu Kluba, elektronskom poštom ili na drugi prikladan način, o svakom duljem
opravdanom (ispričnica) ili neopravdanom izostanku igrača s treninga, kao i o svakom kršenju pravila iz ovog kodeksa ponašanja, koja se odnose na igrače ili roditelje.
16. Brinuti o sportskoj disciplini i toleranciji unutar članova ekipe te isticati važnost međusobne suradnje, poštivanje i timskog rada.
17. Imati korektan odnos prema igračima, natjecateljima, sucima, navijačima, klupskoj upravi.
18. Na natjecanjima ili putovanjima u zajedničkom prijevozu ili drugim sredstvima prijevoza ponašati se civilizirano i u skladu sa pravilima koja su prethodno
dogovorena, uskladiti aktivnosti sa sportskim direktorom i drugim službenim osobama Kluba, s ciljem da putovanje i natjecanje proĎe bez incidenata.
19. Suzdržavati se od upotrebe cigareta i alkohola u prisutnosti igrača i roditelja, na svim sportskim događajima i sportskim objektima.
20. Zabranjeno je dolaziti u klub u alkoholiziranom stanju.
21. Ponašati se civilizirano u javnom životu te prilagoditi način odijevanja i ponašanja u javnom životu, a u skladu s okolnostima situacije.
22. Prihvaćati poraz s dostojanstvom.
23. Biti uzoran član zajednice.

S ciljem razvoja nogometa, ostvarivanja osnovnih načela sporta, poštivanja sportske etike, izgradnje osobnosti i pripadnosti Klubu, stvaranja i osiguranja međuljudskih načela, te promoviranja Kluba, roditelji su dužni poduzeti sve potrebne aktivnosti, a naročito:
1. Ne prisiljavati svoje dijete da se bavi sportom, ako to dijete ne želi.
2. Pri upisu djeteta obavezno ispuniti upisni list i potpisati.
3. Uvijek imati na umu da dijete sudjeluje u sportu kako bi bilo društveno biće i zabavljalo se, te da je sport igra za djecu, a ne za roditelje.
4. Obavezno obavijestiti trenera i liječnika ekipe o bilo kakvim fizičkim ograničenjima ili bolestima koja mogu utjecati na sigurnost njegovog djeteta ili druge djece.
5. Ukoliko ne postoje objektivne okolnosti (bolest, školske obveze, praznici, godišnji odmori) obavezan je organizirati dovođenje djeteta na treninge redovito i to najmanje 10-15 minuta prije zakazanog početka treninga.
6. Omogućiti djetetu sudjelovanje na svim pripremama i natjecanjima u organizaciji Kluba, osim u izvanrednim okolnostima koje se na vrijeme prijavljuju Klubu.
7. Poznavati osnovna pravila nogometa i natjecanja.
8. Za vrijeme treninga i natjecanja nije dozvoljen ulazak na sportske objekte i druge službene prostore kluba.
9. Prije, za vrijeme i poslije natjecanja i treninga ne savjetuje trenera kako da radi svoj posao.
10. Ne dobacivati nedolične komentare djeci, trenerima, delegatima i drugim službenim osobama te roditeljima druge djece.
11. Ne pokušavati biti trener svome djetetu za vrijeme treninga i natjecanja.
12. Biti pozitivan primjer djeci i ostalim roditeljima te podržavati sportsko ponašanje iskazujući poštovanje, pristojnost i podršku svim igračima, ekipama, trenerima,
službenim osobama.
13. Ne smije sudjelovati ni u kakvom obliku nesportskog ponašanja prema službenim osobama, trenerima, igračima ili roditeljima, kao što su dobacivanje i ruganje ili
upotreba prostačkog ili uvredljivog jezika ili gesta, a posebno fizičkog obračuna ili pokušaja fizičkog obračuna.
14. Učiti svoje dijete da se u sportu pridržava pravila i da eventualne sukobe rješava bez neprijateljstva ili nasilništva.
15. Za rješavanje eventualnih problema prvo kontaktirati odgovarajućeg tajnika ekipe, a potom trenera.
16. Biti uzor i primjer roditelja u sportu i spriječiti sve potencijalno ekscesne situacije.
17. Obavezno prisustvovati predavanjima iz područja zdravstvenog prosvjećivanja i sporta u organizaciji ZNS-a ili Kluba.
18. Provoditi sve upute koje se odnose na zdravstvenu problematiku djeteta i surađivati sa odgovarajućim zdravstvenim službama i posebnim organima koji provjeravaju upotrebu nedozvoljenih stimulativnih sredstava.
19. Provoditi sve upute koje se odnose na pravilnu ishranu djeteta.
20. Svakog mjeseca do utvrđenog datuma platiti članarinu i druge financijske obaveze koje ima prema Klubu.
21. U prilikama kad predstavljaju Klub poštivati norme i pravila sportskog ponašanja te svojim ponašanjem čuvati ugled sportskog kolektiva i sredine koju predstavljaju.
22. Na putovanjima u zajedničkom prijevozu ili drugim sredstvima prijevoza ponašati se civilizirano i u skladu s pravilima koja će odrediti trener i đputa.
23. Osigurati sudjelovanje svog djeteta u reprezentaciji u slučaju poziva za to.
24. Vlastitim primjerom poticati toleranciju i osigurati da dijete tretira ostale igrače, trenere, službene osobe, roditelje i druge s poštovanjem, bez obzira na rasu, vjeru,
boju kože, spol ili sposobnost.
25. Učiniti sve da uputi svoje dijete kako je važnije dati sve od sebe nego pobijediti, tako da se nikad ne osjeti poraženim zbog rezultata natjecanja ili vlastitih sposobnosti.
26. Naučiti svoje dijete i svojim primjerom pokazati da je sport kojim se bavi poštena igra i zalaganje te nastojati da se svako dijete uvijek osjeća kao pobjednik, ali ne na štetu drugih natjecatelja.
27. Ne razgovarati povišenim tonom niti se izrugivati, kako svom djetetu tako ni bilo kojem drugom igraču, radi greške, pada ili poraza te time biti primjer djetetu.
28. Uvijek isticati prednosti vježbanja i razvoja sposobnosti u odnosu nad pobjeđivanjem, te umanjivati vrijednost pobjedničkog nadmetanja posebno u mlađim kategorijama.
29. Promovirati emocionalnu i fizičku dobrobit natjecanja iznad bilo kakvih vlastitih želja za pobjedom.
30. Poštivati zabranu kontaktiranja s trenerom u smislu utjecanja na proces i metode treniranja, odabir postave koja će se natjecati ili činjenja pritisaka bilo koje vrste.
31. Poštivati odluke trenera ili team leadera da se udalji od ekipe za vrijeme treninga i/ili natjecanja.
32. Poštivati službene osobe Kluba, postupati u skladu sa njihovim obvezama i ne dovoditi u pitanje njihov autoritet, ne suprotstavljati se trenerima i službenim osobama Kluba ili natjecanja, već sva pitanja raspraviti na dogovorenom mjestu i vremenu.
33. Suzdržavati se od upotrebe cigareta i alkohola u sportskim prostorima i na svim sportskim događajima.
34. Suzdržati se “treniranja” svog djeteta ili ostalih igrača tijekom natjecanja i/ili treninga, osim u slučaju ako je jedan od službenih trenera ekipe ili je za to određen od
rukovodstva Kluba.
35. Nastojati dolaziti na sva natjecanja i priredbe u organizaciji Kluba ili ZNS-a.
36. Nastojati u skladu s vlastitim mogućnostima pomoći boljoj organizaciji i podizanju standarda u Klubu, bilo novčanom pomoći, bilo donacijom materijalnih resursa,
nalaženjem drugih donatora ili sponzora, raznim uslugama izravno ili neizravno, vezanim za rad s najmlaĎima.
37. Zabranjeno je svako djelovanje unutar Kluba koje dovodi do podjela, odnosno stvaranja grupa u svrhu ostvarivanja osobnih interesa pojedinaca ili određene grupe.

Svako narušavanje dužnosti je klupski prekršaj i automatski dovodi do sankcija prema prekršitelju, o čemu odluku donosi Izvršni odbor kluba i to:
– usmenom opomenom
– pismenom opomenom
– prestankom članstva u Klubu
– raskidom ugovora s trenerom.

Za sve prekršaje koji nisu obuhvaćeni ovim kodeksom, Izvršni odbor rješavat će posebnim odlukama.

Pratite nas na društvenim mrežama

i na vrijeme saznajte sve novosti i informacije, pogledajte nove fotografije, videosnimke s utakmica, treninga..